tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
@tch_cnx มินิธัญญารักษ์ | มินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลนาน้อย จ. น่าน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ลงพื้นที่นิเทศ ประเมินความพร้อม เสริมพลัง ในการดำเนินงานตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รูปแบบ “มินิธัญญารักษ์” โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีนายแพทย์วิษณุ มงคลคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย กล่าวต้อนรับและนำเสนอการเตรียมการดำเนินงานมินิธัญญารักษ์ ในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 #มินิธัญญารักษ์ #เชียงใหม่ #นาน้อย #ยาเสพติด #ชลน่าน #สถานบำบัด #ยาบ้า #ยาไอซ์ #กัญชา #สุขภาพ #รักษา #โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ #สายด่วน #ชลน่าน #ควิกวิน ♬ original sound - Thanyarak Chiangmai Hospital