คำขวัญของนายกรัฐมนตรีนายกและโอวาทจากผู้นำศาสนา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2561