วันนี้
53
เมื่อวาน
75
เดือนนี้
1,963
เดือนที่แล้ว
2,827
ปีนี้
19,183
ปีที่แล้ว
27,614
 
 
เอกสารข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
เข้าชม
1
ขั้นตอนการตรวจดู
137
2
ขั้นตอนการให้บริการ
124
3
คู่มื่อประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
128
4
ตัวอย่างการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
118
5
ที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ
121
6
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
119
7
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
124
8
สรุปโครงการ ปี 2560 (รพธ.ชม.)
125
9
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
126หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงพยาบาล | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้าง / บุคลากร | ติดต่อเรา
copyright tch.go.th