วันนี้
21
เมื่อวาน
111
เดือนนี้
1,667
เดือนที่แล้ว
2,728
ปีนี้
4,395
ปีที่แล้ว
27,614
 
 
เอกสารข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
เข้าชม
1
ขั้นตอนการตรวจดู
84
2
ขั้นตอนการให้บริการ
73
3
คู่มื่อประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
79
4
ตัวอย่างการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
70
5
ที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ
76
6
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
71
7
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
78
8
สรุปโครงการ ปี 2560 (รพธ.ชม.)
77
9
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
79หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงพยาบาล | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้าง / บุคลากร | ติดต่อเรา
copyright tch.go.th