เขตสุขภาพที่ 1 จัดประชุมเครือข่ายผู้ทำงานด้านยาเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1" โดยมีเครือข่ายผู้ทำงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ในเขตสุขภาพที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัขกร และนักวิชาการสาธารณสุขเป็นต้น ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 16 ราย

 
สบยช.นิเทศติดตามกำกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชัยงใหม่
 
นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พร้อมคณะ เข้านิเทศติดตามโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 9 ราย

 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ครั้งที่ 23
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ครั้งที่ 23 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 169 คน ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 16 ราย

 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายประสาน รังสิเโรจน์รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร ซึ่งไก้กราบอราธนานิมนต์พระครูประดิษฐ์ ธีรพล วัดกุมภประดิษฐ์(บ้านหม้อ)ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มาบรรยายธรรมะ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ ห้องประชุม บัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 13 ราย

 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายประสาน รังสิเโรจน์รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมนำบุคลากรและผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาล ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ร้องเพลงชาติ กล่าวนำถวายสัตยืปฏิญาณฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 8 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด