กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 35
 
ทีมงานพยาบาลและสหวิชาชีพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 35 ในหัวข้อเรื่อง "โยคะกับการเสริมสร้างสุขภาพ" วันนี้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับการฝึกทั้ง 3 วิธี คือ อาสนะ การฝึกร่างกาย ปราณายามะ วิธีการหายใจเข้า/ออก และธยานะ วิธีการทำสมาธิ ซึ่งการบรหารร่างกายโดยการทำโยคะจะเป็นพื้นฐานในการควบคุมตนเอง เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 4 ราย

 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"Yoga Therapy to Support Recovery from drug Addiction and HIV" 5-7 Nov 2018
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานจัดการอบรมเรื่อง"Yoga Therapy to Support Recovery from drug Addiction and HIV" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะเรื่องโยคะบำบัด และสามารถนำไปประยุคต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้ โดยอาจารย์ คิมูระ(Keishin Kimura) ประธาน Japan Yoga Therapy Society จากประเทศณญี่ปุ่น และคณะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะเพื่อการบำบัดเป็นวิทยากร การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรทางการพยาบาล สหวิชาชีพ และผู้สนใจ จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรัษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 4 ราย

 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 34
 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 34 จำนวน 150 คน ในหัวข้อเรื่อง "เพราะเห็นธรรมะ จึงกลับใจ" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีกำลังใจ และมีเป้่าหมายที่คิดจะเลิกยาเสพติดอย่างถาวร โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้ข้อคิดกำลังใจ พร้อมสอบถาม ปรึกษาหารือเรืองปัญหาความเป็นอยู่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 18 ราย

 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 8 ราย

 
จัดกิจกรรม "ร่วมใจน้อมเกล้าเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2562"
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม"ร่วมใจน้อมเกล้าเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2562" โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยคณะพยาบาล และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ในกิจกรรมวันนี้มีพืธีทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลา จุดเทียน ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล นำเสนอผลงานดีเด่นของพยาบาลในแต่ละตึกที่ให้การดูแลผู้ป่วย มอบช่อดอกไม้แก่พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ ที่เพิ่งได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน และมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัติแก่พยาบาลที่ได้นำเสนอผลงานดีเด่น โดยกิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้โอวาทและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ทีมงานพยาบาลและสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง)ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 7 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด