รายการวันที่เข้าชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ (ปีงบประมาณ 2562)2019-03-062 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ,มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)2019-02-116 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคัดกรองและระบุปริมาณสารพิษและยาเสพติดโดยเทคโนโลยีไบโอชิพ (Biochip Array Technology) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2019-01-1012 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562)2019-01-0819 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 2018-12-2516 ราย