รายการวันที่เข้าชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)2563-02-045 ราย
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-01-207 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-01-144 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563)2020-01-028 ราย
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632019-12-248 ราย