รายการวันที่เข้าชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)2019-05-1710 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)2019-04-0916 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ (ปีงบประมาณ 2562)2019-03-0616 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ,มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)2019-02-1119 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคัดกรองและระบุปริมาณสารพิษและยาเสพติดโดยเทคโนโลยีไบโอชิพ (Biochip Array Technology) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2019-01-1023 ราย