รายการวันที่เข้าชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตารางเมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ต.ขี้เหล็ก อ.แมีริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)2018-02-2035 ราย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตร.ม. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง2017-11-0179 ราย
ร่างประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้น สิ้นสุดวิจารณ์ 30 ตุลาคม 25602017-10-2454 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 (ปีงบประมาณ 2560)2017-10-0555 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2560 (ปีงบประมาณ 2560)2017-10-0538 ราย