รายการวันที่เข้าชม
รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินเและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ2019-06-1427 ราย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2019-06-0538 ราย
ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักโภชนาการ.2019-06-0471 ราย
ประกาศกรมการแแพทย์ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)2019-04-2954 ราย
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข2019-04-2629 ราย