รายการวันที่เข้าชม
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ2561-12-2863 ราย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา2019-01-1825 ราย
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา2018-12-2766 ราย
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล2018-12-2537 ราย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ และกำหนดวันเวลาสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล2018-12-2068 ราย