รายการวันที่เข้าชม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผู้ช่วยช่างทั่วไป)2019-02-0662 ราย
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ต.นักจิตวิทยา2019-01-2857 ราย
รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ต.นักจิตวิทยา2019-01-2477 ราย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา2019-01-1878 ราย
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ2018-12-28111 ราย