รายการวันที่เข้าชม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี2018-03-19115 ราย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการเงินและบัญชี)2018-02-28251 ราย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักวิชากาคอมพิวเตอร์)2018-02-28176 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2018-02-2673 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์)2018-02-2668 ราย