tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Download File :