tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

รับมอบผ้าห่มกันหนาวสำหรับผู้ป่....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจ....

21-12-2021 14:52:23 183

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ป....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาว....

14-12-2021 14:07:04 201

ต้อนรับคณะอาจารย์คณะสังคมศาสตร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ ....

14-12-2021 11:30:57 196

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ก....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมกับอำเภอแม่ริม และสำนักงา....

13-12-2021 15:31:03 181

ประชุมเรื่อง "การใช้แอพพลิเคชั....

แพทย์หญิงญาณิศา โพธิ์ฐิติรัตน์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการ....

26-11-2021 10:18:26 232

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธ....

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกรม....

24-11-2021 16:15:39 228

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ร....

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลั....

04-11-2021 10:24:47 376

เปิดให้บริการรักษาในหอผู้ป่วยเ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธรณสุข ได้ทำการเปิดใ....

27-10-2021 14:40:44 370

กิจกรรม “ร่วมใจน้อมเกล้าเทิดพร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโ....

26-10-2021 16:10:26 213

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ก....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์ วรพงษ์ สำราญทิว....

19-10-2021 15:40:50 230