tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่....

18-01-2024 19:16:46

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ....

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมประกาศนียบัตรใน....

15-12-2023 13:37:20

เครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชีย....

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าห....

26-09-2023 14:11:18

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่....

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าห....

25-09-2023 16:25:52

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหม....

DMS PHR เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านได้ ง่ายในแอปเดี....

24-08-2023 16:03:13

ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง ios และ Android เพียงค้นหาคำว่า "DMS PHR&....