tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : กรมแพทย์ทหารบกค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถานพยาบาลยาเสพติด : ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เขต : 2 ตำบล : บ้านคลอง
อำเภอ : เมืองพิษณุโลก จังหวัด : พิษณุโลก

ชนิดโรงพยาบาล : กรมแพทย์ทหารบก

ประเภท Service Plan : -

บริการด้านยาเสพติด : -

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : -

พยาบาล : -

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac1 exp.

วันที่ได้รับรอง : 01-กรกฎาคม-2551

วันหมดอายุ : 30-มิถุนายน-2553

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่