tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.วัดโบสถ์

สถานพยาบาลยาเสพติด : วัดโบสถ์

เขต : 2 ตำบล : วัดโบสถ์
อำเภอ : วัดโบสถ์ จังหวัด : พิษณุโลก

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 1

พยาบาล : 2

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re1

วันที่ได้รับรอง : 26-มิถุนายน-2563

วันหมดอายุ : 25-มิถุนายน-2566

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่