tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.วิเชียรบุรี

สถานพยาบาลยาเสพติด : วิเชียรบุรี

เขต : 2 ตำบล : สระประดู่
อำเภอ : วิเชียรบุรี จังหวัด : เพชรบูรณ์

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลขนาดเล็ก

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : -

พยาบาล : 8

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : 1

อื่นๆ : 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re1

วันที่ได้รับรอง : 16-มกราคม-2561

วันหมดอายุ : 15-มกราคม-2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่