tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.วังโป่ง

สถานพยาบาลยาเสพติด : วังโป่ง

เขต : 2 ตำบล : วังโป่ง
อำเภอ : วังโป่ง จังหวัด : เพชรบูรณ์

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 2

พยาบาล : 3

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : 1

อื่นๆ : 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re1

วันที่ได้รับรอง : 10-มกราคม-2562

วันหมดอายุ : 09-มกราคม-2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่