tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.น้ำหนาว

สถานพยาบาลยาเสพติด : น้ำหนาว

เขต : 2 ตำบล : น้ำหนาว
อำเภอ : น้ำหนาว จังหวัด : เพชรบูรณ์

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 1

พยาบาล : 1

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac1

วันที่ได้รับรอง : 26-ธันวาคม-2561

วันหมดอายุ : 25-ธันวาคม-2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่