tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์

สถานพยาบาลยาเสพติด : เชียงรายประชานุเคราะห์

เขต : 1 ตำบล : รอบเวียง
อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย

ชนิดโรงพยาบาล : รพศ.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลศูนย์

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 10

พยาบาล : 8

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : 5

อื่นๆ : 6

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac2

วันที่ได้รับรอง : 13-มิถุนายน-2562

วันหมดอายุ : 12-มิถุนายน-2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่