tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพท.พะเยา

สถานพยาบาลยาเสพติด : พะเยา

เขต : 1 ตำบล : บ้านต๋อม
อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา

ชนิดโรงพยาบาล : รพท.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลขนาดใหญ่

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 3

พยาบาล : 5

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : 2

อื่นๆ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re2

วันที่ได้รับรอง : 06-มิถุนายน-2561

วันหมดอายุ : 05-มิถุนายน-2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่