tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพท.แพร่

สถานพยาบาลยาเสพติด : แพร่

เขต : 1 ตำบล : ในเวียง
อำเภอ : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่

ชนิดโรงพยาบาล : รพท.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลขนาดใหญ่

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 4

พยาบาล : 4

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : 2

อื่นๆ : 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re3

วันที่ได้รับรอง : 30-มกราคม-2561

วันหมดอายุ : 29-มกราคม-2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่