tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.เด่นชัย

สถานพยาบาลยาเสพติด : เด่นชัย

เขต : 1 ตำบล : เด่นชัย
อำเภอ : เด่นชัย จังหวัด : แพร่

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 60-120 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 2

พยาบาล : 2

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re2

วันที่ได้รับรอง : 15-ธันวาคม-2560

วันหมดอายุ : 14-ธันวาคม-2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่