tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพท.น่าน

สถานพยาบาลยาเสพติด : น่าน

เขต : 1 ตำบล : ในเวียง
อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน

ชนิดโรงพยาบาล : รพท.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลขนาดใหญ่

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 6

พยาบาล : 4

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : 4

อื่นๆ : 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re1

วันที่ได้รับรอง : 10-มกราคม-2562

วันหมดอายุ : 09-มกราคม-2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่