tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.บ้านหลวง

สถานพยาบาลยาเสพติด : บ้านหลวง

เขต : 1 ตำบล : ป่าคาหลวง
อำเภอ : บ้านหลวง จังหวัด : น่าน

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 3

พยาบาล : 2

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac2

วันที่ได้รับรอง : 24-พฤศจิกายน-2563

วันหมดอายุ : 23-พฤศจิกายน-2566

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่