tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.ภูเพียง

สถานพยาบาลยาเสพติด : ภูเพียง

เขต : 1 ตำบล : ม่วงตึ๊ด
อำเภอ : ภูเพียง จังหวัด : น่าน

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 3

พยาบาล : 3

เภสัชกร : 2

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac1

วันที่ได้รับรอง : 23-พฤษภาคม-2561

วันหมดอายุ : 22-พฤษภาคม-2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่