tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.เฉลิมพระเกียรติ

สถานพยาบาลยาเสพติด : เฉลิมพระเกียรติ

เขต : 1 ตำบล : ห้วยโก๋น
อำเภอ : เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด : น่าน

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : -

พยาบาล : 1

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac1

วันที่ได้รับรอง : 06-มิถุนายน-2561

วันหมดอายุ : 05-มิถุนายน-2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่