tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพท.จอมทอง

สถานพยาบาลยาเสพติด : จอมทอง

เขต : 1 ตำบล : ดอยแก้ว
อำเภอ : จอมทอง จังหวัด : เชียงใหม่

ชนิดโรงพยาบาล : รพท.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลขนาดเล็ก

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 2

พยาบาล : 4

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : 2

อื่นๆ : 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re1

วันที่ได้รับรอง : 13-มิถุนายน-2562

วันหมดอายุ : 12-มิถุนายน-2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่