tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.สันกำแพง

สถานพยาบาลยาเสพติด : สันกำแพง

เขต : 1 ตำบล : บวกค้าง
อำเภอ : สันกำแพง จังหวัด : เชียงใหม่

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย 120 เตียงขึ้นไป

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : -

พยาบาล : 2

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : 1

อื่นๆ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re3

วันที่ได้รับรอง : 31-พฤษภาคม-2562

วันหมดอายุ : 30-พฤษภาคม-2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่