tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.สันทราย

สถานพยาบาลยาเสพติด : สันทราย

เขต : 1 ตำบล : หนองหาร
อำเภอ : สันทราย จังหวัด : เชียงใหม่

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลขนาดเล็ก

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 2

พยาบาล : 2

เภสัชกร : 2

นักจิตวิทยา : 1

อื่นๆ : 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re3

วันที่ได้รับรอง : 26-มิถุนายน-2563

วันหมดอายุ : 25-มิถุนายน-2566

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่