tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.สันป่าตอง

สถานพยาบาลยาเสพติด : สันป่าตอง

เขต : 1 ตำบล : ยุหว่า
อำเภอ : สันป่าตอง จังหวัด : เชียงใหม่

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย 120 เตียงขึ้นไป

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 3

พยาบาล : 3

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : 2

อื่นๆ : 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re3

วันที่ได้รับรอง : 31-พฤษภาคม-2562

วันหมดอายุ : 30-พฤษภาคม-2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่