tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพท.ฝาง

สถานพยาบาลยาเสพติด : ฝาง

เขต : 1 ตำบล : เวียง
อำเภอ : ฝาง จังหวัด : เชียงใหม่

ชนิดโรงพยาบาล : รพท.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลขนาดเล็ก

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 2

พยาบาล : 2

เภสัชกร : 2

นักจิตวิทยา : 3

อื่นๆ : 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re2

วันที่ได้รับรอง : 09-กุมภาพันธ์-2561

วันหมดอายุ : 08-กุมภาพันธ์-2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่