tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.ไชยปราการ

สถานพยาบาลยาเสพติด : ไชยปราการ

เขต : 1 ตำบล : ศรีดงเย็น
อำเภอ : ไชยปราการ จังหวัด : เชียงใหม่

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 2

พยาบาล : 4

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re2

วันที่ได้รับรอง : 30-พฤษภาคม-2560

วันหมดอายุ : 29-พฤษภาคม-2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : รอเยี่ยมปี64

แผนที่