tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : โรงเรียนแพทย์มหาราชนครเชียงใหม่

สถานพยาบาลยาเสพติด : มหาราชนครเชียงใหม่

เขต : 1 ตำบล : ศรีภูมิ
อำเภอ : เมืองเชียงใหม่ จังหวัด : เชียงใหม่

ชนิดโรงพยาบาล : โรงเรียนแพทย์

ประเภท Service Plan : -

บริการด้านยาเสพติด : -

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : -

พยาบาล : -

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac1 exp.

วันที่ได้รับรอง : 13-กรกฎาคม-2552

วันหมดอายุ : 13-กรกฎาคม-2555

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่