tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.ห้างฉัตร

สถานพยาบาลยาเสพติด : ห้างฉัตร

เขต : 1 ตำบล : ห้างฉัตร
อำเภอ : ห้างฉัตร จังหวัด : ลำปาง

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : -

พยาบาล : 3

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : 1

อื่นๆ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re2

วันที่ได้รับรอง : 24-พฤษภาคม-2561

วันหมดอายุ : 23-พฤษภาคม-2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่