tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.แม่ทะ

สถานพยาบาลยาเสพติด : แม่ทะ

เขต : 1 ตำบล : แม่ทะ
อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : -

พยาบาล : 2

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : 1

อื่นๆ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re2

วันที่ได้รับรอง : 24-พฤษภาคม-2559

วันหมดอายุ : 23-พฤษภาคม-2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่