tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.งาว

สถานพยาบาลยาเสพติด : งาว

เขต : 1 ตำบล : หลวงเหนือ
อำเภอ : งาว จังหวัด : ลำปาง

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : -

บริการด้านยาเสพติด : -

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : -

พยาบาล : -

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re2

วันที่ได้รับรอง : 01-มิถุนายน-2559

วันหมดอายุ : 31-พฤษภาคม-2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่