tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.เสริมงาม

สถานพยาบาลยาเสพติด : เสริมงาม

เขต : 1 ตำบล : เสริมกลาง
อำเภอ : เสริมงาม จังหวัด : ลำปาง

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 2

พยาบาล : 3

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : 1

อื่นๆ : 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re3

วันที่ได้รับรอง : 28-กุมภาพันธ์-2560

วันหมดอายุ : 27-กุมภาพันธ์-2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่