tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพท.ลำพูน

สถานพยาบาลยาเสพติด : ลำพูน

เขต : 1 ตำบล : ต้นธง
อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน

ชนิดโรงพยาบาล : รพท.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลขนาดใหญ่

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 5

พยาบาล : 6

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : 4

อื่นๆ : 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการต่ออายุ

วันที่ได้รับรอง : 00--543

วันหมดอายุ : 00--543

รายละเอียดเพิ่มเติม : รอเยี่ยมปี64/อยู่ระหว่างการต่ออายุ

แผนที่