tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

เขต : 1
ชื่อสถานพยาบาล : รพ.นาน้อย | ชนิดโรงพยาบาล : รพช.
ตำบล : ศรีษะเกษ | อำเภอ : นาน้อย | จังหวัด : น่าน

รูปแบบการดูแล

จำนวนเตียงผู้ป่วยยาเสพติด : 20 เตียง
Acute : 0 เตียง | IMC : 20 เตียง | Longterm : 0 เตียง

แผนที่