tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รั้วคอนกรีตบล็อก แบบเลขที่ 3882/2526 ความยาว 500 เมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Download File :