tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ประชุมธัญญารักษ์ 6 + 1 แผนขับ....

เมื่อวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นำโดย นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน....

10-05-2023 12:33:22 46

การบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพ....

การอบรมหลักสูตรนี้มีพยาบาสวิชาชีพที่รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงพยาบาลใน....

20-01-2023 16:05:09 201

หัวข้อ การสัมมนา Buprenorphine....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร....

14-11-2022 08:57:03 146

หัวข้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “โ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดย พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ ....

14-11-2022 08:34:38 173

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธ....

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพท....

09-11-2022 10:46:16 137

ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมื....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดย พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนว....

18-10-2022 15:30:19 139

ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมบันทึกข้อตกล....

16-08-2022 15:33:29 134

กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องก....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่....

05-08-2022 14:40:53 318

กิจกรรมจิตอาสาในโครงการส่งเสริ....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐา....

04-08-2022 15:45:50 175

งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลธัญญา....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยกา รักษาราชการแทนในฐานะ....

21-07-2022 11:45:03 156