tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสพระรา....

คณะผู้บริหารและข้าราชการของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดยนายแพทย์ว....

21-05-2019 08:56:28 288

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสพระรา....

บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดยนางสุนีย์ กีรติพงศธร หัวหน....

21-05-2019 08:51:15 283

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจ....

บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดยนายพิทักษ์ สุริยะใจ หัวหน้....

17-05-2019 08:49:20 298

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรั....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้า....

17-05-2019 08:47:37 287

ตลาดสีเขียว Green Market....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดสีเขียว Green Market จำหน่า....

16-05-2019 00:00:00 292

โครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ....

16-05-2019 08:43:44 289

โครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ....

15-05-2019 08:42:25 258

พิธีรดน้ำดำหัว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ....

15-05-2019 08:41:31 277

งานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัววันส....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ และรองผู้อำน....

23-04-2019 08:40:11 262

กิจกรรมงานวันสงกรานต์สำหรับผู้....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์สำหรับผู้เข้ารับก....

22-04-2019 08:38:28 284