tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  81. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  : 1620188478.pdf
  : 05-05-2021
  383
  82. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1618892231.pdf
  : 20-04-2021
  368
  83. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1611825581.pdf
  : 28-01-2021
  398
  84. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1611635842.pdf
  : 26-01-2021
  345
  85. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1609826823.pdf
  : 05-01-2021
  445
  86. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  : 1609224779.pdf
  : 29-12-2020
  466
  87. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสาม่ารถทักษะ และสมรรถณะฯ ตำแหน่งเจ้าพนักธุรการ
  : 1608195872.pdf
  : 17-12-2020
  430
  88. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  : 1606278999.pdf
  : 25-11-2020
  505
  89. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1604042442.pdf
  : 30-10-2020
  468
  90. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1603858320.pdf
  : 28-10-2020
  465
  91. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1602212056.pdf
  : 09-10-2020
  575
  92. รับสมัครพนักงานนวดแผนไทย จำนวน 2 อัตรา
  : 1594269835.pdf
  : 09-07-2020
  440
  93. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  : 1593482388.pdf
  : 30-06-2020
  552
  94. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  : 1592896798.pdf
  : 23-06-2020
  563
  95. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  : 1591773012.pdf
  : 10-06-2020
  1005
  96. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  : 1588148094.pdf
  : 29-04-2020
  989
  97. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  : 1585296178.pdf
  : 27-03-2020
  468
  98. รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  : ปก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพ เครื่องคอม.pdf
  : 22-03-2020
  410
  99. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักจัดการงานท่ั่วไป
  : 200319142754.pdf
  : 18-03-2020
  440
  100. ประการศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : 200316150926.pdf
  : 15-03-2020
  451