tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  141. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
  : ป รับสมัคร พนง เกษตรพื้นฐาน.pdf
  : 26-06-2019
  317
  142. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ
  : 190627092356.pdf
  : 26-06-2019
  354
  143. รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินเและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ
  : ป รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักโภชนาการ.pdf
  : 13-06-2019
  360
  144. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ .pdf
  : 04-06-2019
  385
  145. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักโภชนาการ.
  : 190604143600.pdf
  : 03-06-2019
  415
  146. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักโภชนาการ)
  : 190527144514.pdf
  : 27-05-2019
  340
  147. ประกาศกรมการแแพทย์ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
  : 190429140438.pdf
  : 28-04-2019
  399
  148. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่ง.pdf
  : 25-04-2019
  342
  149. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะฯ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : 190425142330.pdf
  : 24-04-2019
  367
  150. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  : 190422143030.pdf
  : 21-04-2019
  327
  151. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
  : รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ.pdf
  : 04-04-2019
  1189
  152. ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  : 190329170233.pdf
  : 28-03-2019
  372
  153. ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  : 190329145417.pdf
  : 28-03-2019
  385
  154. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
  : 190325093445.pdf
  : 17-03-2019
  338
  155. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผู้ช่วยช่างทั่วไป)
  : 190206160322.pdf
  : 05-02-2019
  392
  156. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ต.นักจิตวิทยา
  : 190128095131.pdf
  : 27-01-2019
  404
  157. รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ต.นักจิตวิทยา
  : 190124094116.pdf
  : 23-01-2019
  397
  158. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
  : 190118105243.pdf
  : 17-01-2019
  431