tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ New
  : 1721035383.pdf
  : 15-07-2024
  1
  2. ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ New
  : 1720669016.pdf
  : 11-07-2024
  23
  3. ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
  : 1719308212.pdf
  : 25-06-2024
  88
  4. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษธ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกและพยาบาลวิชาชีพ
  : 1718773654.pdf
  : 19-06-2024
  81
  5. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
  : 1717758393.pdf
  : 07-06-2024
  146
  6. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
  : 1716973337.pdf
  : 29-05-2024
  369
  7. ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
  : 1716973263.pdf
  : 29-05-2024
  117
  8. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  : 1716973067.pdf
  : 29-05-2024
  62
  9. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1716455471.pdf
  : 23-05-2024
  26
  10. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1714556343.pdf
  : 01-05-2024
  39
  11. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : 1714556286.pdf
  : 01-05-2024
  80
  12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานหระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  : 1711531340.pdf
  : 27-03-2024
  50
  13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  : 1711093438.pdf
  : 22-03-2024
  51
  14. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และผู้ช่วยเหลือคนไข้
  : 1711093303.pdf
  : 22-03-2024
  92
  15. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : 1710816909.pdf
  : 19-03-2024
  91
  16. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1710816796.pdf
  : 19-03-2024
  46
  17. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อตัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
  : 1710399145.pdf
  : 14-03-2024
  93
  18. ประกาศ เรื่อง รับสมัคครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  : 1709633688.pdf
  : 05-03-2024
  140
  19. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  : 1708685259.pdf
  : 23-02-2024
  231
  20. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  : 1708685182.pdf
  : 23-02-2024
  85