tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานหระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  : 1711531340.pdf
  : 27-03-2024
  30
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  : 1711093438.pdf
  : 22-03-2024
  41
  3. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และผู้ช่วยเหลือคนไข้
  : 1711093303.pdf
  : 22-03-2024
  73
  4. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : 1710816909.pdf
  : 19-03-2024
  67
  5. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1710816796.pdf
  : 19-03-2024
  29
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อตัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
  : 1710399145.pdf
  : 14-03-2024
  82
  7. ประกาศ เรื่อง รับสมัคครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  : 1709633688.pdf
  : 05-03-2024
  132
  8. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  : 1708685259.pdf
  : 23-02-2024
  214
  9. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  : 1708685182.pdf
  : 23-02-2024
  73
  10. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง
  : 1708685093.pdf
  : 23-02-2024
  89
  11. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบัตรายงานโรค
  : 1708401831.pdf
  : 20-02-2024
  35
  12. ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
  : 1707287612.pdf
  : 07-02-2024
  46
  13. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
  : 1706516676.pdf
  : 29-01-2024
  77
  14. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและนักสังคมสงเคราะห์
  : 1706174998.pdf
  : 25-01-2024
  84
  15. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายช่างเทคนิค
  : 1705655414.pdf
  : 19-01-2024
  92
  16. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
  : 1703753082.pdf
  : 28-12-2023
  257
  17. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1703038054.pdf
  : 20-12-2023
  61
  18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1702543318.pdf
  : 14-12-2023
  60
  19. ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  : 1701935238.pdf
  : 07-12-2023
  75
  20. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ รอบที่ 2
  : 1701226305.pdf
  : 29-11-2023
  142