tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1714556343.pdf
  : 01-05-2024
  29
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : 1714556286.pdf
  : 01-05-2024
  56
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานหระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  : 1711531340.pdf
  : 27-03-2024
  42
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  : 1711093438.pdf
  : 22-03-2024
  47
  5. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และผู้ช่วยเหลือคนไข้
  : 1711093303.pdf
  : 22-03-2024
  80
  6. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : 1710816909.pdf
  : 19-03-2024
  85
  7. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1710816796.pdf
  : 19-03-2024
  40
  8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อตัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
  : 1710399145.pdf
  : 14-03-2024
  85
  9. ประกาศ เรื่อง รับสมัคครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  : 1709633688.pdf
  : 05-03-2024
  136
  10. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  : 1708685259.pdf
  : 23-02-2024
  222
  11. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  : 1708685182.pdf
  : 23-02-2024
  83
  12. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง
  : 1708685093.pdf
  : 23-02-2024
  90
  13. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบัตรายงานโรค
  : 1708401831.pdf
  : 20-02-2024
  37
  14. ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
  : 1707287612.pdf
  : 07-02-2024
  47
  15. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
  : 1706516676.pdf
  : 29-01-2024
  79
  16. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและนักสังคมสงเคราะห์
  : 1706174998.pdf
  : 25-01-2024
  100
  17. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายช่างเทคนิค
  : 1705655414.pdf
  : 19-01-2024
  109
  18. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
  : 1703753082.pdf
  : 28-12-2023
  274
  19. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1703038054.pdf
  : 20-12-2023
  72
  20. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1702543318.pdf
  : 14-12-2023
  74